Във времена на все по нарастваща енергийна криза възобновяемите енергийни източници добиват голямо значение,както за световната икономика и опазване на околната среда, така и за бюджета на всяко домакинство. Основният енергиен източник за земята това е слънцето и слънчевите колектори (СК) за битова гореща вода ( БГВ) усвояват от него неизчерпаема и безплатна енергия. Съвремените слънчеви колектори за битова гореща вода (БГВ) се отличават с висока ефективност, простота на системата гарантираща дълга експлоатация и почти целогодишна работа. Това ги налага като отличен алтернативен источник на БГВ за всички видове консуматори от обикновените домакинства до производства нуждаещи се от ГВ. Добре изчислен с потреблението, слънчевия колектор осигурява над 80% от годишната консумация на БГВ в едно домакинство. Важно условие за добрата работа на СК е правилния избор на система (модел) слънчев колектор отговарящ на ситуацията на сградата в която ще се монтира и на целта за която ще се използва.